Strona powitalna

 

Serdecznie witamy

Rozpoczęliśmy od 1 października nową XXIV edycję konkursu Kangur. W roku 2015 konkurs przeprowadzony zostanie w czwartek, 19 marca o godzinie 900

 • Przyjmujemy zgłoszenia szkół od Szkolnych Organizatorów Konkursu poprzez internet. Obowiązują konta z poprzedniej edycji. Proszę kliknąć logowanie szkół - działa przypominarka-reset haseł (dane są wysyłane na podany wcześniej email i można wtedy zmienić hasło)
  Zgłoszenia do konkursu odbywają się poprzez stronę głównego organizatora www.kangur-mat.pl
 • Jeśli szkoła nie ma jeszcze konta (lub zmieniła się osoba prowadząca konkurs i są problemy ze zmianą danych) to w trakcie rejestracji prosimy o wypełnienie formularza (szkoła otrzyma konto, odpowiedni login i hasło)
 • Przypominamy, ze od XXI edycji konkursu zmienił się sposób przydzielania nagród. Nagrodą uczestnictwa w 2015 roku będzie układanka Magiczny Wąż, otrzyma ją każdy uczestnik w dniu konkursu. Nie ma za to nagród pocieszenia i nagrody pozostałe są dużo skromniejsze. Proszę przeczytać zasady przydzielania nagród od XXI edycji
 • Można pobrać plakat na nową edycję w formacie A4.
 • Od aktualnej edycji konkursu Kangur Matematyczny karty odpowiedzi stają się jednostronne (format A4).
  - Koordynator szkolny może wydrukować kartę odpowiedzi w dniu konkursu,
  w przypadku, gdyby ich ilość była niewystarczająca, np. ze względu na błędnie zakodowane nazwisko.
  - Karta odpowiedzi powinna być wydrukowana w oryginalnej wielkości
  (bez skalowania, dopasowywania przez drukarkę, itp.)
  - Ze zrozumiałych względów dostęp do tej opcji mają tylko organizatorzy szkolni
 • Po to by uczestnicy konkursu otrzymali w dniu konkursu nagrodę uczestnictwa prosimy o dotrzymanie terminu zgłaszania szkół. Musimy mieć czas na spakowanie i wysyłkę materiałów do państwa szkół.
 • Zgłoszenia internetowe już przyjmujemy i będziemy przyjmować do 16 stycznia 2015 (piątek)  ze względu na ferie zimowe. Po tej dacie można jeszcze zgłosić szkołę, ale proszę zadbać, by wpłata dotarła na nasze konto do 30 stycznia (tego dnia zgłaszamy rejon lubin i wpłacamy pieniądze na konto organizatora głównego)
  mogą to być:
  przelewy bankowe (priorytet- dojdzie na drugi dzień roboczy) lub
  przelewy internetowe (dochodzi dniu roboczym) ale nie pocztą (wpłata wędruje co najmniej tydzień)
 • Można zgłaszać kolejne grupy uczniów ze swojej szkoły oddzielnie (w miarę otrzymanych opłat od uczniów). Po pierwszym zgłoszeniu będzie możliwość wydrukowania karty zgłoszenia do XXIV edycji konkursu, którą najlepiej faxem lub pocztą prosimy przesłać z podpisami szkolnych organizatorów konkursu i pieczątką szkoły

 • Konkurs "Kangur Matematyczny" jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników. W roku 2015 opłata ta od osoby wynosi 8 zł
 • Organizator konkursu w szkole powinien posiadać e-mail.


Koordynatorzy konkursu
Stanisława Chwiła i Krzysztof Klajn

 

 

Last Updated on Sunday, 23 November 2014 04:49