Strona powitalna

Przygotowaliśmy dla szkolnych organizatorów listy z wynikami uczestników, z informacją jakie zostały udzielone odpowiedzi. Są do pobrania i wydrukowania po zalogowaniu (Logowanie szkół - wyniki).

Bardzo prosimy o:

  • przejrzenie uważnie tych list i sprawdzenie czy wszyscy uczniowie na nich są z Państwa szkoły. Mogło się zdarzyć, że uczestnicy błędnie zakodowali kod szkoły ( wskazali kod Państwa szkoły). Jeżeli się to zdarzyło, prosimy o zaznaczenie ich w kolumnie nie nasz uczeń i zapisanie wyników - wtedy dany uczeń zostanie usunięty z Państwa listy i umieszczony na liście uczniów z błędnymi kodami (ta lista jest widoczna dla wszystkich szkolnych organizatorów, gdy znajdą tam swojego ucznia mogą go włączyć do swojej listy)
  • przejrzenie listy uczniów z błędnymi kodami, może wśród nich jest Państwa uczeń (wskazał kod nie używany przez żadną szkołę) - proszę wtedy przygarnąć "biedną sierotę bez szkoły" (wystarczy zaznaczyć go na liście  uczniów z błędnymi kodami i zapisać wyniki ).
  • przypomnienie uczestnikom kodu szkoły, kategorii i to co wpisali jako nazwisko i imię na karcie odpowiedzi - te dane są im potrzebne by mogli samodzielnie sprawdzić swój wynik (opcja Tu sprawdzisz uczestniku swój wynik). Przygotowaliśmy plik do pobrania z tymi danymi, wystarczy wydrukować, rozciąć i rozdzielić między uczestników.
  • w przesyłkach z nagrodami prosimy o wypisanie dyplomów dla nagrodzonych uczestników (nie robiliśmy tego ze względu na brak polskich liter na karcie kodowej).
  • bardzo dziękujemy wszystkim szkolnym organizatorom konkursu - mogliśmy rozesłać tylko do niektórych szkół z dużą ilością uczestników dwa podziękowania w formie dyplomu uznania, dlatego pozostawiamy w gestii Państwa komu szczególnie podziękować w takiej postaci.

Przygotowaliśmy w dziale Wyniki Listę nagrodzonych i inne statystyki - nie publikujemy ze względu na ustawę o ochronę danych osobowych pełnych wyników na stronie internetowej, są one dostępne zainteresowanym dopiero po zalogowaniu lub do wglądu u szkolnego organizatora konkursu

Nagrody spakowaliśmy i wysłaliśmy pocztą do szkół 6 maja 2016 roku.

koordynatorzy konkursu
Stanisława Chwiła i Krzysztof Klajn