Strona powitalna
Materiały, które przesyłamy do szkoły

Zakończyliśmy zbieranie zamówień od państwa, spakowaliśmy i wysłaliśmy pod koniec lutego materiały konkursowe przesyłkami poleconymi (proszę sprawdzić, czy zostały odebrane).  W dużej kopercie lub paczce znajdą Państwo:

 • Bezpieczną kopertę, a w niej zgodnie z ilościami i kategoriami wykazanymi w zamówieniach od państwa  zadania konkursowe i karty odpowiedzi (otworzyć ją prosimy dopiero w dniu konkursu 19 marca przy uczniach - proszę wybrać dwóch uczniów, niech sprawdzą zabezpieczenia i niech podpiszą się na protokół). Bezpieczną kopertę najlepiej dać do przechowania do dnia konkursu Dyrektorowi Szkoły.
 • W kopercie znajduje się również protokół, rachunek(o ile wypełniliście państwo stosowny formularz).
 • Protokół - prosimy wypełnić w dniu konkursu. Prosimy o dobre wypełnienie tabelki z ilościami uczestników wg. kategorii w Kangurze
 • Instrukcję przeprowadzenia konkursu - zamieściliśmy uwagi, które warto przekazać uczestnikom przed rozpoczęciem konkursu. Proszę ją uważnie przeczytać. Instrukcja jest również do pobrania (proszę wybrać z menu)
 • Nagroda uczestnictwa - każdy uczestnik Kangura otrzyma przed konkursem otrzyma magicznego węża!

Po 23 lutym możliwość dopisania przez organizatorów szkolnych nowych uczestników jest zablokowana. Ewentualne zmiany w zamówieniu po uzgodnieniu dopiszemy sami - proszę napisać maila do nas z informacją: jaka szkoła, kto jest organizatorem konkursu w szkole, ile uczniów chce przystąpić do konkursu i z jakich kategorii. (wpis na koncie szkoły zrobimy sami po otrzymaniu stosownej wpłaty)

Mogliśmy coś źle też spakować (za to serdecznie przepraszamy) Stąd nasza prośba o sprawdzenie, czy ilości zamawianych materiałów są zgodne ze stanem faktycznym. Jeżeli zauważycie państwo jakieś uchybienia bardzo prosimy o szybkiego maila, by coś dosłać jeszcze przed konkursem.

 • Na protokole naklejka informuje w jakich kategoriach i w jakiej ilości spakowaliśmy zadania do bezpiecznej koperty i ile powinno być kart odpowiedzi (jest ich zawsze więcej niż uczestników).
 • Kangurowych magicznych węży (ich ilość wymieniona jest na naklejce na bezpiecznej kopercie) spakowaliśmy o 1 więcej niż ilość uczestników. Ten dodatkowy gadżet jest dla koordynatora szkolnego.

Prosimy o szybki kontakt mailowy z nami, gdyby było coś źle spakowane

Przesyłki polecone (ekonomiczne ) wysyłamy pocztą, tak, by dotarły do państwa przed konkursem (2 tygodnie czasu zawsze wystarcza). Gdyby jakaś przesyłka utknęła, to prosimy o maila. Prześlemy numer przesyłki i będzie można odnaleźć na poczcie (mieliśmy sytuację, że awizo o przesyłce nie dotarło do szkoły i paczka leżała cały czas do odebrania)

Co zrobić, gdy uczniowie się rozchorują i nie będą obecni na konkursie. Podpowiadamy:

 • wręczamy im nagrodę uczestnictwa i tekst zadań po konkursie, gdy już będą obecni w szkole.
 • można dodatkowo włączyć jeszcze jakiegoś ucznia w dniu konkursu:
  - od tego roku można kserować karty odpowiedzi i brakujące  zadania po otwarciu bezpiecznej koperty
  - prosimy o stosowną wpłatę na nasze konto z kodem szkoły i ilością dopisanych wg kategorii uczniów Np. EGAB (Ż=1,M=2,B=2)  Na koncie szkoły dopiszemy te osoby sami. Jeżeli będą to osoby w zastępstwie nieobecnych to oczywiście nie trzeba tego robić
  - nie zapewniamy nagrody uczestnictwa dla takich uczniów

Prosimy o dołączenie do protokołu listy uczniów, którzy przystąpili do konkursu (może być napisana nawet odręcznie, byle czytelnie) W przypadku złego kodowania będziemy dzięki niej wstanie  przypisać wyniki danemu uczestnikowi.

Koordynatorzy konkursu
Stanisława Chwiła i Krzysztof Klajn