O przydzielaniu nagród w konkursie Kangur słów kilka...
Województwo dolnośląskie podzielone jest na 3 rejony:

  • powiaty: Dzierżoniów, Jelenia Góra, Kamienna Góra, Kłodzko, Świdnica, Wałbrzych, Ząbkowice Śląskie
  • powiaty: Bolesławiec, Głogów, Góra, Jawor, Legnica, Lubań, Lubin, Lwówek Śląski, Milicz, Oleśnica, Oława, Polkowice, Strzelin, Środa Śląska, Trzebnica, Wołów, Zgorzelec, Złotoryja
  • powiaty: miasto i powiat Wrocław

Kapituła konkursu przyznaje nagrody (dla uczestników rozwiązujących  test tradycyjnie, nie online) oddzielnie dla każdego z rejonów. Nagrody zależą nie tylko od wyniku, ale również od ilości uczestników w konkursie Kangur biorących  udział w danym rejonie według reguły:

  • nagrody główne (obozy matematyczne) wskazuje organizator główny z Torunia wśród laureatów z danego regionu
  • 1 nagroda (laureat) na 1000 uczestników w kraju
  • 1 nagroda (wynik bardzo dobry) na 100 uczestników w rejonie
  • 1 nagroda (wyróżnienie) na 10 uczestników w rejonie
  • każdy uczestnik otrzymuje nagrodę uczestnictwa (w dniu konkursu)

Zgodnie z pkt § 20 Regulaminu konkursu :

Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród, o których mowa w § 19 niniejszego Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut

Nagrody główne i za wyróżnienia funduje organizator główny.  Wraz z wyróżnieniem uczestnicy otrzymają miniaturę matematyczną. Nagrody główne: najdłuższą tradycją i największą popularnością cieszy się organizowany przez TUWiNM co roku w sierpniu obóz matematyczny w Zakopanem. W Zakopanem gościliśmy dotąd grupy laureatów konkursu z Francji, Gruzji, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Niemiec, Rosji, Rumunii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Ukrainy, Węgier; młodzież polską z Białorusi, Litwy, Ukrainy i oczywiście uczniów polskich. Na zasadzie wzajemności uczniowie polscy byli zapraszani na podobne spotkania do Francji, Niemiec, Rosji, Stanów Zjednoczonych, na Litwę, Ukrainę i na Węgry.

Nagrody za bardzo dobry wynik i dla laureatów są w gestii organizatorów regionalnych - ale znacznie skromniejsze (nie organizujemy wycieczek)