Harmonogram naszej pracy jako koordynatorów można przedstawić w tabelce:

 

Data Opis czynności
14 grudzień-
-11 luty
Przyjmowanie zgłoszeń od szkół
12 luty  Złożenie zamówienie zbiorczego w Toruniu od rejonu Lubin
ok. 15 lutego Otrzymanie materiałów od organizatora głównego
15-28 luty Pakowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu i wysyłka do szkół zgodnie z zamówieniami
18 marca Dzień konkursu
18-23 marzec Odbieranie przesyłek expresowych od szkół z kartami odpowiedzi
24 marzec Wysyłka paczki z kartami odpowiedzi do Torunia
ok.20 kwietnia Otrzymanie wyników od organizatora głównego
20-30 kwietnia Przygotowanie wyników do publikacji na stronie, przygotowanie i zakup nagród
ok.16 maja Opublikowanie wyników na stronie
5-16 maja Pakowanie nagród i wysyłka nagród bezpośrednio do szkół
czerwiec-sierpień Wycieczki, obozy dla nagrodzonych uczniów (nagrody główne) o ile będzie to możliwe