Harmonogram naszej pracy jako koordynatorów można przedstawić w tabelce:

 

Data Opis czynności
1 wrzesień -
-30 styczeń
Przyjmowanie zgłoszeń od szkół
30 styczeń Złożenie zamówienie zbiorczego w Toruniu od rejonu Lubin
ok. 15 lutego Otrzymanie materiałów od organizatora głównego
15-26 luty Pakowanie materiałów do przeprowadzenia konkursu i wysyłka do szkół zgodnie z zamówieniami
15 marca Dzień konkursu
16-22 marzec Odbieranie przesyłek expresowych od szkół z kartami odpowiedzi
23 marzec Wysyłka paczki z kartami odpowiedzi do Torunia
ok.20 kwietnia Otrzymanie wyników od organizatora głównego
20-30 kwietnia Przygotowanie wyników do publikacji na stronie, przygotowanie i zakup nagród
ok.12 maja Opublikowanie wyników na stronie
5-18 maja Pakowanie nagród i wysyłka nagród bezpośrednio do szkół
czerwiec-sierpień Wycieczki, obozy dla nagrodzonych uczniów (nagrody główne)