Po konkursie

Dziękujemy wszystkim szkolnym organizatorom konkursu za przesłanie:
* kart odpowiedzi, protokołów i list uczestników lub
* informacji o zdalnej cześć konkursu

Po spakowaniu wszystkich kart z rejonu przesyłamy je do organizatora głównego w Toruniu

Tam są skanowane, a wyniki są najpierw udostępnione organizatorom regionalnym. Dzięki nadesłanym listom uczestników jesteśmy wstanie poprawić błędy kodowania kart odpowiedzi (zły kod szkoły lub brak zaznaczonej kategorii).

Potem zgodnie z regulaminem przydzielamy nagrody w każdej grupie wiekowej oddzielnie:
* organizator główny wskazuje LAUREATÓW
nagradzana jest 1/1000 część uczestników z Polski
* organizatorzy regionalni przyznają wynik BARDZO DOBRY
dla 1/100 części uczestników ze swojego rejonu
* organizatorzy regionalni przyznają WYRÓŻNIENIA
dla 1/10 części uczestników ze swojego rejonu

W przypadku zdalnej formy Kangura (patrz Regulamin $20) nagród i dyplomów się nie przyznaje, uczestnicy mogą jedynie otrzymać upominki. Organizatorzy regionalni prześlą je do szkół proporcjonalnie do ilości uczestników piszących zdalną część . Szkolni organizatorzy sami przydzielą te upominki. Wyniki otrzymane w zdalnej części nie są uwzględniane w żadnych statystykach.

Te wszystkie prace wymagają czasu: przesyłanie kart odpowiedzi, skanowanie, korygowanie błędów kodowania, przydzielanie nagród i upominków, ich zakup, pakowanie i wysyłka do szkół. Poinformujemy państwa o dokładnej dacie ogłoszenia wyników, ale będzie to nie wcześniej jak w czerwcu.

pozdrawiamy serdecznie
Barbara i Krzysztof Klajnowie oraz Stanisława Chwiła
koordynatorzy regionalni konkursu Kangur na Dolnym Śląsku