Zobacz prawidłowe wyniki

Pod tym adresem jest pełna lista odpowiedzi dla każdej kategorii
https://www.kangur-mat.pl/dokumenty/odpowiedzi2021.pdf

Jak obliczyć swój wynik?
W każdej kategorii są zadania po 3, 4, 5 pkt – i tyle punktów dostajemy za poprawną odpowiedź, za brak odpowiedzi jest 0 pkt, a za błędną odpowiedź są punkty ujemne:
-3/4, -1, -5/4.
Po to by w przypadku udzielenia wszystkich złych odpowiedzi nie otrzymać ujemnego wyniku dodaje się tyle punktów, ile zadań liczy test:
w Żaczku 21 pkt ( 3 x 7 zadań )
w Maluchu 24 pkt ( 3 x 8 zadań)
w pozostałych kategoriach 30 pkt (3 x 10 zadań)

Maksymalny wynik w kategorii:
Żaczek = 7 x (3 + 4 +5) + 21 = 84 + 21 = 105 pkt
Maluch = 8 x (3 + 4 +5) + 24 = 96 + 24 = 120 pkt
pozostałe = 10 x (3 + 4 +5) + 30 = 120 + 30 = 150 pkt

Zgodnie z regulaminem konkursu §20:
Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu, we współpracy ze Szkolnymi Koordynatorami Konkursu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego.
Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród, o których mowa w § 19 niniejszego Regulaminu. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników wskazanych przez Szkolnych Koordynatorów Konkursu. Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut

To oznacza, że uczestnicy piszący zdalnie konkurs nie otrzymują nagród i dyplomów laureata, za wynik bardzo dobry i za wyróżnienie – mogą otrzymać za swój wynik upominek (tę nagrodę przyznaje organizator szkolny). Wyniki z części zdalnej nie wlicza się do statystyk.